Máy gấp quần áo

Mikyo hiện nay là doanh nghiệp dứng đầu trong ngành sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dây chuyền đóng gói hoàn thiện sản phẩm, rất nhiều sản phẩm nổi bất được các cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm và sử dụng như: Máy dán thùng, máy đóng đai thùng, máy quấn màng pallet, máy co màng sản phẩm...
Trong đó máy gấp quần áo cũng là một trong các sản phẩm đã được đội ngũ kỹ thuật viên Mikyo nhiêu năm kinh nghiệm nghiên cứu và thiết kế,  ra mắt thị trường trong những năm gần đây.
S
ản phẩm của Mikyo luôn được ưu tiên việc đảm bảo chất lượng, cũng như dịch vụ trước và sau bán.
 
0918.808.795