Giá trị cốt lõi
  • gia tri cot loi

    GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    Tại MIKYO, giá trị cốt lõi của công ty được truyền đạt và tất cả cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu, tất cả những suy nghĩ và hành động đều hướng tới duy trì và khẳng định giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra;
0918.808.795