Chính sách chất lượng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

MIKYO cam kết tập trung tất cả các nguồn lực để đảm bảo thực hiện triệt để chính sách chất lượng.
 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
        
I. Chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao băng cách:

 
1. Áp dụng và cải tiến liên tục “hệ thống quản lý chất lượng” để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để tại từng khâu, bộ phận và từng nhân viên;
 
2. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng liềm tin chất lượng và hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh MIKYO;
 
3. Luôn cố gắng không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng;
 
II. Chất lượng công ty gắn liền với chất lượng sản phẩm bởi các mục tiêu:
 
1. Quyết tâm xây dựng công ty có “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ chuyên nghiệp – Giá thành cạnh tranh”;
 
2. Tạo môi trường sản xuất tiên tiến, khoa học nhằm tối đa hoá sản xuất để hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá thành nhằm mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh bằng cách đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
 
3. Luôn nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới mang lại giá tri cao hơn cho khách hàng và xã hội để cùng xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp;
 
4. Luôn khuyến khích, động viên và khích lệ nghiên cứu sáng tạo để cùng tạo ra những giá trị mới của doanh nghiệp;
 
5. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo để các cá nhân phát huy hết năng lực và công ty phát huy tối đa sức mạnh tập thể;

III. Mục tiêu chất lượng:

1. 100% sản phẩm khi xuất xưởng được kiểm tra chất lượng, mỹ thuật và chỉ những sản phẩm đạt chất lượng mới được xuất cho khách hàng;

2. Tất cả sản phẩm bàn giao cho khách hàng đều đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích sử dụng của khách hàng;

3. Không có khách hàng nào khiếu lại về chất lượng, tiến độ của sản phẩm và dịch vụ;

Toàn thể cán bộ công nhân viên
MIKYO
ý thức được rằng sự phát triển và thịnh vượng của công ty chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn;
 
                                                                                     MIKYO PACKING MACHINERY.,JSC
Tags chatluong

Tin tức khác

0918.808.795