Carton Sealer

MK-FXJ5050I

  • Lượt xem : 501
  • Ngày : 13-10-2015 11:23:50

Automatic Carton Sealer

Thông tin chi tiết
Specifications:
 

Model

MK-FXJ5050I

Conveyor Speed

20m/min

Max. Packager Size

W500×H500mm

Min.  Packager Size

W100×H100mm

Width Of  Tape

36mm,48mm,50mm,60mm

Power Supply

110V,220-240V/50-60Hz

Power Consumption

0.18KVA

Machine Size

1660×850×1260mm

Machine Weight

120kg

Tags Carton Sealer
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ